Året är 1965 och platsen Los Angeles. En änka och hennes två döttrar driver en spåverksamhet som mest går ut på att lura folk. Åtminstone fram tills den dag de råkar väcka verklig ondska till liv.

tisdag 25.10.2016 - 19:00

Susan Turner har tagit över Jacks (Tom Cruise) gamla utredningsenhet. När hon plötsligt arresteras för landsförräderi måste Reacher, övertygad om hennes oskuld, frita henne från arresten.

onsdag 26.10.2016 - 19:00